Sunday, 24 June 2012

Aansuu bhi meri aankh ke ab khusshk ho gaye


Aansuu bhi meri aankh ke ab khusshk ho gaye,
Tu ne mere khuloos ki keemat bhi cheen li..