Thursday, 21 June 2012

Abdul Razzaq 109 off 72 balls against SA