Sunday, 24 June 2012

Raat Bhar Rooti Rahi Shama Bhi

Raat Bhar Rooti Rahi Shama Bhi,
Meri Be’naam Arzoo Ki Tarah…